บริการรับ-ส่ง

ให้บริการรับส่งตามระยะทาง

tranfer1

tranfer02

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ราคานี้รวมค่าน้ำมันและทางด่วน
 • ราคานี้ไม่รวมค่าที่จอดรถ
 • พนักงานให้บริการไม่เกิน 12 ชั่วโมง
 • หากค้างคืนคิดค่าบริการเพิ่ม 1,500 บาท
 • จองล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง  ถ้ายกเลิกภายใน 24 ชั่วโมงโดนคิดค่าบริการ 50%

 

ให้บริการรับส่งตามระยะทาง

tranfer3

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ราคานี้รวมค่าน้ำมันและทางด่วน
 • ราคานี้ไม่รวมค่าที่จอดรถ
 • คิดค่าบริการจากสถานที่รับผู้โดยสารและค่าบริการเริ่มต้นที่ 3 ชั่วโมง
 • เกินเวลาที่ขอรับบริการ 30 นาทีจะคิดค่าบริการเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
 • ในกรณีที่มีการบริการออกนอกพื้นที่กรุงเทพฯที่เกิน 700 กม. จะคิดค่าบริการแพคเกจ 10 ชั่วโมงรวมทั้งการเรียกเก็บเงินค่าค้างคืนของพนักงานขับรถจำนวน 1,500 บาท
 • จองล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง  ถ้ายกเลิกภายใน 24 ชั่วโมงโดนคิดค่าบริการ 50%