อีโคคาร์ รถยนต์ยุคใหม่ ประหยัดและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ในยุคที่เต็มไปด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นภาวะเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน เนื่องจากมวลมลพิษในอากาศเพิ่มมากขึ้นทุกวันจากน้ำมันของมนุษย์ และผลเสียต่าง ๆ นั้นก็ย้อนกลับมาทำร้ายมนุษย์เราเอง ดังนั้น ยุคปัจจุบัน

จึงมีการรณรงค์มุ่งเน้นการลดมลพิษและหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นอย่างมาก หากจะมีเครื่องมือ หรือนวัตกรรมใดๆ ผลิตออกมาต่างก็มุ่งไปที่ประเด็นและชูจุดขายนี้กันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลโรงงาน เป็นต้น และสิ่งสำคัญที่สุดที่มนุษย์นิยมใช้กันในยุคปัจจุบันจนกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวิตไปแล้ว นั่นก็คือรถยนต์ ซึ่งหากจะเอ่ยถึงรถยนต์ที่กำลังมาแรงในด้านการประหยัดพลังงานและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม คงหนีไม่พ้นอีโคคาร์ (Ecocar) อีโคคาร์นี้ คืออะไร มีดีตามเสียงลือเสียงเล่าอ้างจริงหรือไม่ วันนี้ เราจะมาดูกัน

อีโคคาร์ (Ecocar) คืออะไร 

อีโคคาร์ (Ecocar) มีชื่อเต็มว่า Ecology Car แปลตรง ๆ ตามตัว Ecology คือ นิเวศวิทยา Car คือ รถยนต์ รวมกันเป็นรถยนต์แบบนิเวศวิทยา หรือสามารถแปลให้สละสลวยอีกทีว่า รถยนต์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจะเป็น   อีโคคาร์ได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กฎหมายได้ตราขึ้น ดังนี้

– รถขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 1.3 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 1.4 ลิตร

– ต้องมีอัตราการเผาผลาญน้ำมันได้ไม่เกิน 1 ลิตร / 20 กิโลเมตร หรือ 5 ลิตร / 100 กิโลเมตร

– วัดอัตราการปล่อยมลพิษได้ไม่เกิน 120 กรัม / 1 กิโลเมตร

– ต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัย UNECE 94 , มาตรฐานความปลอดภัย UNECE 95 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวกับรถยนต์จากยุโรป

ประโยชน์ของอีโคคาร์ (Ecocar)

– ประหยัดสารพัด

ประหยัดที่หนึ่งเนื่องจากเป็นรถขนาดเล็ก จึงทำให้มีชิ้นส่วนน้อยราคาจึงถูกลงทั้งราคาขาย และราคาจากการซ่อมบำรุง ส่วนประหยัดที่สองก็คือ สามารถประหยัดน้ำมันได้มากเพราะมีเครื่องยนต์ขนาดเล็ก

– กะทัดรัดคล่องตัวง่าย

เนื่องจากเป็นรถขนาดเล็ก ไปไหนก็คล่องตัว สะดวก หาที่จอดง่าย

– ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

จากข้อกำหนดตามกฎหมาย รถอีโคคาร์ (Ecocar) จะต้องวัดอัตราการปล่อยมลพิษได้ไม่เกิน 120 กรัม / 1 กิโลเมตร ดังนั้นจึงเป็นรถที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมที่สุด

เห็นประโยชน์ของอีโคคาร์ (Ecocar) แล้วใช่ไหมว่ามีมากมาย หวังว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่ต้องการประหยัดในยุคที่เศรษฐกิจแบบนี้ อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม อีโคคาร์ (Ecocar) ก็มีข้อด้อยบางประการคือ มีขนาดเล็ก ไม่สามารถบรรจุคนและสิ่งของสัมภาระต่างๆ ได้จำนวนมาก อีกทั้งยังขับเป็นระยะทางไกลมากๆ ไม่ได้ เนื่องจากข้อจำกัดของเครื่องที่มีขนาดเล็กนั่นเอง