โครงการรถแท็กซี่ VB6 รถเช่าภายใต้ระบบบริหารการจัดการเช่า-คืน

ที่มาของโครงการนี้

ทุกวันนี้เรื่องการจัดทำบัญชีของสำนักงานเองใช้โปรแกรมหนึ่งในการคำนวณยอดพร้อมสรุปผล ข้อมูลแบบเกี่ยวข้องกับการทำบัญชีทว่าโปรแกรมดังกล่าวยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ได้เต็มที่กรณีที่ต้องการค้นหาข้อมูลย้อนหลังจะมีการแสดงข้อมูลออกมาแค่ 1 รายการ ใน 1 หน้า หากต้องการใช้งานจริงก็ต้องพิมพ์หน้าละรายการแล้วค่อยรวบรวมใส่แฟ้มไว้ตรวจสอบย้อนหลัง ขณะที่รายงานสรุปยอดส่วนอื่นซึ่งจะช่วยเรื่องการตัดสินให้ผู้บริหารก็ยังตอบสนองความต้องการลูกค้าไมได้ ลูกค้าต้องการทราบแนวโน้มเรื่องการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าจะไม่มีการส่งผลกระทบใด ๆ ต่อบริษัท บางทีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ มากไปก็เกิดการขาดทุนได้ แม้แต่การตรวจสอบเรื่องราคาสินค้าก่อนมีการสั่งซื้อถ้าราคาต้นทุนสูงขึ้นบริษัทน่าจะสั่งเข้ามาเท่าไหร่ สิ่งนี้คือสิ่งที่สำนักงานยังแก้ปัญหาดังกล่าวไม่ได้

ตัวระบบนี้จะช่วยในเรื่องการตัดสินใจเพราะมีการสรุปภาพรวมหมดก่อนคิดว่าลงทุนดีหรือไม่ อีกทั้งยังทำให้ลูกค้ากับสำนักงานบัญชีเข้ามาตรวจสอบเองได้ อาทิ การดูเรื่องระบบรายงานต่าง ๆ, ตรวจสอบเรื่องสินค้าคงคลัง, ประเมินยอดการสั่งซื้อครั้งต่อไป ฯลฯ ช่วยลดความยุ่งยากพร้อมลดความผิดพลาดจากข้อมูลบางส่วนได้แล้วค่อยนำข้อมูลนั้น ๆ มาตรวจสอบตอนหลังให้เกิดความถูกต้องมากกว่าเก่า

แนวทางสำหรับการพัฒนาโครงงาน

 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลการทำงานของร้านจากระบบงาน การบริหารจัดการ มีการจัดทำรายงานเกี่ยวข้อง มีการสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ จากเจ้าของร้าน นำเอาข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ให้ใช้งานได้ดีมากขึ้นทั้งการจัดการข้อมูลและเอกสาร
 2. นำข้อมูลเบื้องต้นมาวิเคราะห์ รวมความต้องการจากผู้ใช้แล้วนำไปวิเคราะห์สำหรับออกแบบต่อไป
 3. วิเคราะห์และออกแบบด้วยขั้นตอนเฉพาะทางเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ที่ตรงกันระหว่างผู้พัฒนาระบบกับผู้ใช้งานระบบ
 4. เขียนโปรแกรมให้ออกมาตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 5. ทดสอบระบบการทำงาน ตรวจสอบเรื่องความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้รีบแก้ไขเพื่อซอฟต์แวร์จะได้พัฒนาสูงสุด
 6. มีการสรุปผลของการทำงานจากระบบ ทำเอกสารและคู่มือการใช้งานให้กับผู้ต้องการพัฒนาระบบนี้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้

 1. ช่วยเรื่องบันทึกข้อมูลจากบรรดาลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
 2. จัดการข้อมูลของตัวรถให้มีความเป็นระบบมากขึ้น
 3. ลดความซับซ้อนในการค้นหาข้อมูล
 4. ช่วยเรื่องของการจัดการรายงานต่าง ๆ
 5. ช่วยในเรื่องการเก็บข้อมูลการเช่าและการคืนรถของลูกค้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. อู่แท็กซี่มีความเป็นระเบียบเรื่องการจัดเช่า คืนรถมากกว่าเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
 2. เกิดภาพพจน์ดี ๆ สะดวก รวดเร็ว มีการให้บริการถูกต้อง แม่นยำ
 3. เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ บันทึกเป็นระเบียบ ลดระยะเวลาการทำงานสั้นลง

เรียนรู้หลักการเช่ารถ ต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง

ทุกวันนี้การเช่ารถไปตามสถานที่ต่างๆ หรือว่าไปตามแหล่งท่องเที่ยวกลายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก คิดง่ายๆ ว่าหากเราอยู่กรุงเทพฯ แล้วเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่กัน 2 คนกับแฟนแทนที่จะขับรถไปให้เหนื่อยเราเลือกนั่งเครื่องบินไปแล้วไปเช่ารถน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่า อย่างไรก็ตามการจะเลือกว่าควรเช่ารถแบบไหน อะไรยังไงก็ควรมีหลักในการพิจารณาก่อนเพื่อให้การเช่ารถของเรา ได้ตรงตามความต้องการที่สำคัญไม่เกิดปัญหาระหว่างใช้งานด้วย

หลักการที่ต้องพิจารณาก่อนเลือกเช่ารถ

 

 1. คุณภาพรถต้องได้มาตรฐาน – สิ่งแรกของการเลือกพิจารณาว่าควรเช่ารถคันนี้กับบริษัทนี้ดีหรือไม่คือเรื่องของคุณภาพรถ ในเมื่อเราเองจำเป็นต้องเลือกใช้งานรถยนต์คันนี้ไปอีกอย่างน้อย 1 วันเต็มๆ ดังนั้นก็จำเป็นต้องเลือกรถที่คุณภาพดีหน่อย พื้นฐานง่ายๆ เราควรต้องศึกษาก่อนเช่ามาแล้วว่าการตรวจเช็คเบื้องต้นมีอะไรบ้าง เช่น สภาพหม้อน้ำต้องปกติ ระบบไฟต่างๆ ต้องติด ระบบน้ำและระบบหล่อลื่นต่างๆ ต้องพร้อมใช้งาน เป็นต้น
 2. ราคาต้องสมเหตุสมผล – เรื่องต่อมาสำหรับใช้เป็นหลักในการพิจารณาก็คือราคาของการเช่ารถต้องมีความสมเหตุสมผลกัน ไม่ใช่ว่ารถรุ่นธรรมดาแต่ราคาเช่าแสนแพง หรือรถสภาพไม่ได้ใหม่มากแต่ราคาเช่ามหาโหดแบบนี้ก็ไม่ไหว เป็นใครก็คงไม่เลือกเช่าแบบนั้นแน่ๆ
 3. ความเรียบร้อยของภายในและภายนอกรถยนต์ – ตรวจเช็คให้ดีว่าภายในและภายนอกรถยนต์มีตรงไหนที่เป็นร่องรอยการชน การเสียดสี ถลอก มาก่อนหน้าที่เราจะเช่าหรือไม่ ถ้ามีก็ต้องแจ้งให้กับทางบริษัทเช่ารถรู้เพื่อที่ว่าเวลานำรถมาคืนจะได้ไม่เกิดปัญหา ว่าเราเป็นคนทำให้รถของเขาเป็นรอยและต้องเสียเงิน
 4. สอบถามเรื่องประกันภัยรถยนต์ – ต้องสอบถามกับพนักงานเกี่ยวกับเรื่องของประกันรถยนต์คันที่จะเช่าเสมอว่าคุ้มครองอะไรบ้าง เนื่องจากต่อให้ขับเก่งแค่ไหนแต่ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การมีประกันรถยนต์ที่พร้อมใช้งานไว้ยังไงย่อมอุ่นใจกว่าแน่นอน
 5. ค่าปรับและกฎระเบียบอื่นๆ – สิ่งสุดท้ายที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจเช่ารถก็คือเรื่องของค่าปรับและกฎระเบียบอื่นๆ เพิ่มเติม โดยต้องรู้ว่าหากคืนช้าต้องเสียค่าปรับอย่างไร แล้วมีกฎระเบียบอะไรเพิ่มเติมบ้างที่จะได้ไม่ทำผิด เช่น ต้องเติมน้ำมันกลับมาให้เต็มถัง เป็นต้น การสอบถามสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าควรใช้รถอย่างไรเพื่อไม่ให้เสียเงินเพิ่มเติม รวมไปถึงเรื่องของเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์ด้วย

สิ่งเหล่านี้คือหลักการง่ายๆ สำหรับคนที่กำลังคิดจะเช่ารถเพื่อนำไปใช้งานไม่ว่ากรณีใดก็ตาม การมีหลักพิจารณาแบบนี้จะช่วยให้การตัดสินใจเช่ารถของทุกคนได้รถตรงตามความต้องการ

ไม่อยากโดนหลอกต้องเลือกเช่ารถให้เป็น 10 วิธี

แม้ว่าการเช่ารถจะดูเป็นเรื่องง่ายแต่ในความเป็นจริงยังมีผู้คนอีกจำนวนไม่น้อย ที่มักโดนหลอกจากการเลือกเช่ารถโดยไม่มีความรู้ใดๆ เลย นั่นทำให้ใครก็ตามที่คิดกำลังจะเช่ารถกับบริษัทรถเช่าเพื่อใช้ทำภารกิจต่างๆ ของตนเองจึงต้องรู้วิธีการดีๆ เพื่อจะไม่ให้โดนบริษัทรถเช่าหลอกให้เสียเงินเพื่อเช่ารถคุณภาพแย่พอใช้งานไปก็เกิดความเสียหาย ภารกิจที่จะทำก็ไม่ได้ดั่งใจแล้วยังต้องมาเสียเงินซ่อมเพิ่มเติมอีก ลองมาดู 10 วิธีเช่ารถไม่ให้โดนหลอกว่าควรทำอย่างไรบ้าง

 

รียนรู้ถึง 10 วิธีที่เลือกเช่ารถโดยไม่ให้โดนหลอก

 

 1. แหล่งที่เช่ารถต้องมีความน่าเชื่อถือ – พูดง่ายๆ ก็คือหากเราคิดจะเช่ารถสักคันเพื่อใช้งานตามประสงค์ของตนเองควรเลือกเช่ารถจากเว็บไซต์ หรือบริษัทเช่ารถที่มีความน่าเชื่อถือจะทำให้เรามั่นใจไว้ก่อนแล้วระดับหนึ่ง
 2. เปรียบเทียบราคาที่ดีที่สุด – ต้องปรับสกุลเงินพร้อมภาษาให้ตรงกันจากนั้นก็เปรียบเทียบว่าของเว็บไซต์หรือบริษัทเช่ารถที่ไหนดีที่สุด
 3. เช็คราคาส่วนต่างอื่นๆ – ไม่ใช่แค่เรื่องของค่าเช่ารถอย่างเดียวที่ต้องดูให้เทียบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย อาทิ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากบัตรเครดิต ค่ามัดจำ เป็นต้น
 4. ดูเงื่อนไขต่างๆ – ให้ดูว่าการเช่าของเรานั้นมีเงื่อนไขหรือประโยชน์ของผู้เช่าเรื่องใดบ้าง เช่น เติมน้ำมันให้เต็มถังแรกแต่ตอนกลับมาก็ต้องเต็มถัง ถ้ามีผู้ขับหลักต้องเสียเงินเพิ่มหรือไม่ เป็นต้น
 5. เลือกดูประกันที่เหมาะ – ต้องพิจารณาประเภทประกันทีเหมาะสมกับการใช้งานของตนเอง
 6. จองล่วงหน้า ถูกกว่า – การจองล่วงหน้าจะทำให้ถูกลงหรือไม่ก็จองวันธรรมดา แต่ต้องวางแผนการใช้งานให้ดีด้วย
 7. เงื่อนไขเกี่ยวกับการยกเลิกจอง – ต้องสอบถามหรือตรวจสอบด้วยว่าหากมีการยกเลิกการจองมีค่าธรรมเนียมอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะหากเกิดกรณีต้องยกเลิกจะได้รู้ว่าควรทำอย่างไร
 8. ต้องถ่ายรูปรถเอาไว้ – ต้องถ่ายรูปเอาไว้หากมีรอยขีดข่วนตรงส่วนไหนของรถเพื่อยืนยันว่ารอยนั้นไม่ใช่เราทำในวันคืน
 9. ต้องขอใบเสร็จตลอด – ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน เมื่อมีการชำระเงินไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามควรต้องขอใบเสร็จเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยทุกครั้งป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
 10. เคลมค่าใช้จ่ายทันทีหลังกลับ – เมื่อเดินทางกลับแล้วให้คืนรถพร้อมเคลมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเพิ่มให้เสร็จ หากมีข้อสงสัยต้องรีบติดตามหรือติดต่อกับบริษัททันที

10 วิธีการเหล่านี้จะทำให้การเช่ารถของคุณเป็นไปอย่างใจต้องการและยังไงก็ไม่มีทางโดนหลอกได้อย่างแน่นอน ดังนั้นอย่าลืมนำไปใช้เป็นอันขาด