For a Job

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 3 ตำแหน่ง  ฝ่ายบริการลูกค้า

ลักษณะงาน

 • ให้บริการต้อนรับลูกค้าในบริษัท อธิบายข้อมูลกับลูกค้า
 • ดูแลและติดตามการใช้งานรถยนต์ของลูกค้า
 • จัดเตรียมความพร้อมและวางแผนการบำรุงรักษารถยนต์

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
 • ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ระดับดี
 • มีทัศนคติเชิงบวก รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมีคุณธรรม
 • สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์

รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมรถยนต์ 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ซ่อมเครื่องยนต์ ไฟฟ้ารถยนต์ ช่วงล่าง

คุณสมบัติ

 • การศึกษา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ไม่กำหนดเพศ อายุ 22- 35 ปี
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • มีทัศนคติเชิงบวก รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมีคุณธรรม
 • สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • วันหยุด สามารถเลือกวันหยุดเองได้ (6 วันต่อเดือน)